Nya filterklasser

Våra nya filterklasser enligt ISO 16890.

Enligt den tidigare filternormen EN779-2012 benämndes de olika filterklasserna G2, G4, M5, M6, F7, F8, F9 där G motsvarade grundfilter, M motsvarade mediumfilter och F var finfilter..
Den nya filternormen benämns ISO 16890, skillnaden i den nya normen är att man inställer för att mäta en partikelstorlek på 0,4 mikrometer (µm), så mäter man hela spannet om partiklarna i fyra olika storleksklasser på partiklarna. Partiklarna delas in efter storlek enl, nedan

PM1 - partikelstorlek 0-1 µm

PM2,5 - partikelstorlek 1-2,5 µm 

PM10 - partikelstorlek 2,5-10 µm

Coarse (grov) - partikelstorlek större än 10 µm 

För att få fram klass på filterna mäter man hur mycket filtret avskiljer i respektive partikelstorlek. Sedan säger normen att för att uppnå klassen inom respektive partikelstorlek måste man uppnå minst 50 % avskiljning för att kunna benämnas PM1, PM2,5, PM10.

I fortsättningen kommer F7 och högre filter att klassas som PM1 filter. M6, M5 filter kommer att klassas PM2,5 och PM10. De lägre klasserna upp till G4 kommer att klassas som Coarse / Grovfilter.